8. Sınıf Fen Dersi Müfredatı ve Konuları 2023-2024 MEB

8. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı Meb Uyumlu **Yeni**

1. Mevsimler ve İklim (Dünya ve Evren)
Mevsimlerin Oluşumu (Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler)
İklim ve Hava Hareketleri (İklim, iklim bilim- iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri)
Yıkıcı Doğa Olayları (Yıkıcı doğa olayları ve korunma yolları)

2. DNA ve Genetik Kod (Canlılar ve Yaşam)
DNA ve Genetik Kod (DNA’nın yapısı, DNA’nın kendini eşlemesi, nükleotid, gen, kromozom)
Kalıtım (Gen, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akraba evlilikleri)
Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji (Genetik mühendisliği, biyoteknolojik çalışmalar, biyoteknoloji uygulamalarının çevreye etkisi)

3. Basınç (Fiziksel Olaylar)
Basınç (Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler, sıvı basıncını etkileyen değişkenler, basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları.)

4. Madde ve Endüstri (Madde ve Doğası)
Periyodik Sistem (Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırılması)
Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler (Fiziksel değişme, kimyasal değişme)
Kimyasal Tepkimeler (kimyasal tepkimelerin oluşumu, kütlenin korunumu)
Asitler ve Bazlar (Asit, baz, pH, asit yağmurları, asit yağmurlarına karşı çözüm önerileri.)
Maddenin Isı ile Etkileşimi (Isınma ısısının bağlı olduğu faktörler)
Türkiye’de Kimya Endüstrisi (İthal edilen kimyasal ürünler, ihraç edilen kimyasal ürünler, ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi/özel kurumlar, kimya temelli meslekler)

5. Basit Makineler (Fiziksel Olaylar)
Basit Makineler (Sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, basit makinelerin kullanım alanları.)

6. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi (Canlılar ve Yaşam)
Enerji Dönüşümleri (Fotosentez, fotosentez hızını etkileyen faktörler, solunum, oksijensiz solunum, oksijenli solunum)
Besin Zinciri ve Enerji Akışı (Besin zinciri, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, besin piramidi)
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları (Su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü, ozon tabakası, küresel ısınma)
Sürdürülebilir Kalkınma (Sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm)

7. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi (Fiziksel Olaylar)
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme (Elektrik yükleri, elektrik yükleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri, elektriklenme çeşitleri.)
Elektrik Yüklü Cisimler (Pozitif yüklü cisim, negatif yüklü cisim, elektroskop, topraklama.)
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü (lektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümü, elektrik enerjisinin hareket enerjisine ve hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü, güç santralleri, elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı.)

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları (Uygulamalı Bilim)
Uygulamalı Bilim