3. Sınıf Fen Dersi Müfredatı ve Konuları 2022-2023 MEB

3. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı Meb Uyumlu **Yeni**

1.Gezegenimizi Tanıyalım (Dünya ve Evren)
Dünya’nın Şekli (Küre)
Dünya’nın Yapısı (Kara, Hava, Su Tabakaları)

2. Beş Duyumuz / Canlılar ve Yaşam (Canlılar ve Yaşam)
Duyu Organları ve Görevleri (Duyu Organları ve Görevleri)

3. Kuvveti Tanıyalım (Fiziksel Olaylar)
Varlıkların Hareket Özellikleri (Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme)
Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma (Kuvvet, itme kuvveti, çekme kuvveti, hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlar.)

4. Maddeyi Tanıyalım / Madde ve Doğası
Maddeyi Niteleyen Özellikler (Sertlik-yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat, pürüzlü ve pürüzsüz olma.)
Maddenin Halleri (Katı, sıvı, gaz)

5. Çevremizdeki Işık ve Sesler (Fiziksel Olaylar)
Işığın Görmedeki Rolü (Işık ve Görme)
Işık Kaynakları (Doğal Işık Kaynakları, Yapay Işık Kaynakları)
Sesin İşitmedeki Rolü (Ses şiddeti ile işitme arasındaki ilişki, işitme kaybı)
Çevremizdeki Sesler (Ses kaynağı, doğal sesler, yapay sesler.)

6. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam
Çevremizdeki Varlıları Tanıyalım (Canlı ve cansız varlıklar, canlı (bitki ve hayvan), cansız (hava, su toprak)
Ben ve Çevrem (Okul ve yaşadığı çevre, çevre temizliği, doğa, orman, park, bahçe, binalar, milli parklar, doğa anıtlar vb.)

7. Elektrikli Araçlar (Fiziksel Olaylar)
Elektrikli Araç-Gereçler (Isınma amaçlı araç-gereçler, aydınlatma amaçlı araç-gereçler, ev araç-gereçleri.)
Elektrik Kaynakları (Şehir elektriği, akü, pil, batarya.)
Elektriğin Güvenli Kullanımı (Elektrik Çarpması)