Din Kültürü Müfredatı ve Konuları 2022-2023 MEB **Yeni**

4. Sınıf Din Konuları

1. Ünite Günlük Hayattaki Dinî İfadeler
Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler
Dilek ve Dualarda Geçen Dinî İfadeler
Bir Dua Tanıyorum: Sübhaneke Duası ve Anlamı

2. Ünite İslam’ı Tanıyalım
İslam’ın İnanç Esasları
İslam’ın Şartları
Kur’an-ı Kerim
Bir DuaTanıyorum: Âmentü Duası ve Anlamı

3. Ünite Güzel Ahlak
# Din Güzel Ahlaktır
# İnsani İlişkilerin Temeli: Sevgi ve Saygı
# Bir Sure Tanıyorum: Fâtiha Suresi ve Anlamı

4. Ünite Hz. Muhammed’i Tanıyalım
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu Çevre
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ailesi
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine Yılları
Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Barik Duaları ve Anlamları

5. Ünite Din ve Temizlik
İslam Dini ve Temizlik
Bedenimi ve Giysilerimi Temiz Tutarım
Evimi ve Okulumu Temiz Tutarım
Çevremi Temiz Tutarım

 

5. Sınıf Din Konuları

1. Ünite ALLAH İNANCI
Allah (c.c.) Vardır ve Birdir
Allah (c.c.) Yaradandır
Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir
Allah (c.c.) Görür ve İşitir
Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter
Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı

2. Ünite RAMAZAN VE ORUÇ
Ramazan Orucu ve Önemi
Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar
Kültürümüzde Ramazan ve Oruç
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)
Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı

3. Ünite ADAP VE NEZAKET
# Nezaket Kuralları
# Selamlaşma Adabı
# İletişim ve Konuşma Adabı
# Sofra Adabı
# Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler
# Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı

4. Ünite HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları
Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları
Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)
Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı

5. Ünite ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ
Mimarimizde Dinin İzleri
Musikimizde Dinin İzleri
Edebiyatımızda Dinin İzleri
Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)

6. Sınıf Din Konuları

1. Ünite PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler
Peygamberlerin Özellikleri ve Görevler
Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir
Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı
İlahi Kitaplar
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)
Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları”

2. Ünite NAMAZ
Namaz İbadeti ve Önemi
Namaz Çeşitler
Namazın Kılınışı
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı

3. Ünite ZARARLI ALIŞKANLIKLAR
# Bazı Zararlı Alışkanlıklar
# Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri
# Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları
# Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yahya (a.s.)
# Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı

4. Ünite HZ. MUHAMMED’İN HAYATI
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi
Hicret
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi
Bir Sure Tanıyorum: Nasr Suresi ve Anlamı

5. Ünite TEMEL DEĞERLERİMİZ
Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler
Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler

7. Sınıf Din Konuları

1. Ünite MELEK VE AHİRET İNANCI
Görülen ve Görülemeyen Varlıklar
Melekler ve Özellikleri
Dünya ve Ahiret Hayatı
Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı

2. Ünite HAC VE KURBAN
İslam’da Hac İbadeti ve Önemi
Haccın Yapılışı
Umre ve Önemi
Kurban İbadeti ve Önemi
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet ve Anlamı

3. Ünite AHLAKİ DAVRANIŞLAR
# Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar
# Zir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)
# Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı

4. Ünite ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED
Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)
Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)
Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı

5. Ünite İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

8. Sınıf Din Konuları

1. Ünite KADER İNANCI
Kader ve Kaza İnancı
İnsanın İradesi ve Kader
Kaderle İlgili Kavramlar
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

2. Ünite ZEKÂT VE SADAKA
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Zekât ve Sadaka İbadet
Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
Bir Peygamber Tanıyorum:Hz. Şuayb (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

3. Ünite DİN VE HAYAT
# Din, Birey ve Toplum
# Dinin Temel Gayes
# Bir Peygamber Tanıyorum:Hz. Yusuf (a.s.)
# Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

4. Ünite HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi
Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

5. Ünite KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ
İslam Dininin Temel Kaynakları
Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

9. Sınıf Din Konuları

ÖĞRENME ALANI: İNANÇ
1.ÜNİTE : İNSAN VE DİN
İnsanın Evrendeki Konumu
İnsanın Doğası ve Din
Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
İnanmanın Çeşitli Biçimleri
Tek Tanrıcılık (Monoteizm)
Çok Tanrıcılık (Politeizm)
Tanrıtanımazlık (Ateizm)

ÖĞRENME ALANI: İBADET
2.ÜNİTE: TEMİZLİK VE İBADET
İbadet’in Anlamı ve Kapsamı
Niçin İbadet Edilir?
İbadet-Temizlik İlişkisi
Beden Temizliği
Gusül
Abdest
Teyemmüm
Mekân ve Çevre Temizliği

ÖĞRENME ALANI: HZ MUHAMMED (SAV)
3.ÜNİTE: HZ MUHAMMED’İN HAYATI
Hz Muhammed’in Doğduğu Ortam
Hz Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği
Hz Muhammed’e Vahyin Gelişi
Hz Muhammed’in Hicreti
Hz Muhammed’in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri
Hz Muhammed’in İslam’ı Yayma Çabaları
Veda Hutbesi’nde Evrensel Mesajlar
Hz Muhammed’in Vefatı

ÖĞRENME ALANI: VAHİY VE AKIL
4.ÜNİTE: KUR’AN VE ANA KONULARI
İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim’in Tarihi
Kur’an’la İlgili Bazı Kavramlar
Kur’an’ın İç Düzeni ile İlgili Kavramlar
Kur’an’ın Okunması ile İlgili Kavramlar
Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar
Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları
İnanç
İbadet
Ahlak
Kültürümüzde Kur’an’ın Yeri ve Önemi

ÖĞRENME ALANI: AHLAK VE DEĞERLER
5.ÜNİTE: DEĞERLER
Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi
Örf ve Âdetlerin Dinle İlişkisi
Ahlaki Değerlerin Dinle İlişkisi
Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi
Toplumu Birleştiren Temel Değerler
Vatan ve Ülkü Birliği
Bayrak ve İstiklâl Marşı
Hürriyet ve Bağımsızlık
İnsan Haklarına Saygı
Millî Seciye Kavramı ve Atatürk

ÖĞRENME ALANI: DİN VE LAİKLİK
6.ÜNİTE: LAİKLİK VE DİN
Din Bireyi Esas Alır
Laikliği Doğuran Nedenler
Laik Devlet
Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir
Atatürk’ün Laiklik Anlayışı

ÖĞRENME ALANI: DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET
7.ÜNİTE: İSLAMİYET VE TÜRKLER
Türklerin Müslüman Oluşu
Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler
Ebu Hanife
Maturidi
Şafii
Eş’ari
Ahmet Yesevi
Ahi Evran
Hacı Bektaş Veli
Mevlânâ
Yunus Emre
Hacı Bayram Veli
Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları

10. Sınıf Din Konuları

ÖĞRENME ALANI : İNANÇ
1.ÜNİTE : ALLAH İNANCI
Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri
Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir
İnsanın Allah’la İletişimi
İbadet
Tövbe
Kur’an Okuma
Temel İnanç Esasları
Allah’a İman
Meleklere İman
Kitaplara İman
Peygamberlere İman
Kadere İman
Ahirete İman

ÖĞRENME ALANI : İBADET
2.ÜNİTE : İSLAM’DA İBADETLER
İnanç-İbadet İlişkisi
Başlıca İbadetler
Namaz
Oruç
Zekât
Hac
Kurban
Salih Amel

ÖĞRENME ALANI : HZ MUHAMMED (SAV)
3.ÜNİTE : KUR’AN’A GÖRE HZ MUHAMMED
Hz Muhammed Bir İnsandır
Hz Muhammed Bir Peygamberdir
Hz Muhammed Kur’an-ı Kerim’i Açıklayıcıdır
Hz Muhammed Uyarıcıdır
Hz Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir

ÖĞRENME ALANI : VAHİY VE AKIL
4.ÜNİTE : KUR’AN VE YORUMU
Kur’an’ın Temel Amaçları
Doğru Bilgi
Doğru İnanç
Doğru Davranış
Kur’an-ı Kerim’i Okumak
Kur’an’ı Yüzünden Okumak
Kur’an’ın Tercümesini (Meal) Okumak
Kur’an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir
Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler

ÖĞRENME ALANI : AHLAK VE DEĞERLER
5.ÜNİTE : HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN
Hak ve Özgürlük Kavramları
Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din
Yaşama ve Sağlık Hakkı
Eğitim Hakkı
Düşünce ve İfade Özgürlüğü
İnanç Özgürlüğü
İbadet Hakkı
Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
Ekonomik Haklar
Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
Hak ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar
Hukukun Üstünlüğü
Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır

ÖĞRENME ALANI : DİN VE LAİKLİK
6.ÜNİTE : ATATÜRK VE DİN
Atatürk’e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur
Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır
Atatürk’ün İslamiyet ve Hz Peygamberle İlgili Sözleri

ÖĞRENME ALANI : DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET
7.ÜNİTE : İSLAM VE BİLİM
Din-Bilim İlişkisi
İslam’da Bilginin Kaynakları
Akıl
Vahiy
Duyular
İslam Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder
İslam Medeniyetinde Eğitim Kurumlan
Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları

11. Sınıf Din Konuları

ÖĞRENME ALANI: İNANÇ
1.ÜNİTE: İNSAN VE KADERİ
Kader ve Kaza Kavramları
İnsanın İradesi ve Kader
Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar
Ecel ve Ömür
Hayır ve Şer
Afet
Sağlık ve Hastalık
Rızık
Başarı ve Başarısızlık
Tevekkül

ÖĞRENME ALANI: İBADET
2.ÜNİTE: İSLAM’DA İBADETLERDE İLKELER VE İBADETLERİN FAYDALARI
İbadetler ile İlgili Temel İlkeler
İsteklilik ve Samimiyet
Gösterişten Uzak Olmak
Kolaylık ve Güç Yetirebilirlik
İslam’da İbadetlerin Faydaları
İbadetlerin Bireysel Faydaları
İbadetlerin Toplumsal Faydaları

ÖĞRENME ALANI: HZ MUHAMMED (SAV)
3.ÜNİTE: HZ MUHAMMED’İN ÖRNEKLİLİĞİ
Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri
Hz Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir
Hz Muhammed’in Güvenilirliği
Hz Muhammed’in Merhametli Oluşu
Hz Muhammed’in Adaletli Oluşu
Hz Muhammed’in Kolaylaştırıcılığı
Hz Muhammed’in Hoşgörüsü
Hz Muhammed’in Sabrı ve Kararlılığı
Kültürümüzde Hz Muhammed Sevgisi
Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi

ÖĞRENME ALANI: VAHİY VE AKIL
4.ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
İslam Düşüncesinde Siyasi-İtikadî Yorumlar
Haricilik
Şia
Mu’tezile
Maturîdilik
Eşârîlik
İslam Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
Hanefilik
Malikilik
Şafiilik
Hanbelilik
Caferilik
İslam Düşüncesinde Yorumları Birleştiren Unsurlar

ÖĞRENME ALANI: AHLAK VE DEĞERLER
5.ÜNİTE: AİLE VE DİN
Aile Toplumun Temelidir
Dinler Evliliğe Önem Verir
Kur’an’dan ve Hz Peygamberden Aile ile İlgili Öğütler
Ailenin Kurulması ve Korunması ile İlgili Öğütler
Aile İçi İletişim ile İlgili Öğütler
Aile İçi Görev ve Sorumlulukla İlgili Öğütler
Hısım, Akraba ve Komşularla İlgili Öğütler

ÖĞRENME ALANI: DİN VE LAİKLİK
6.ÜNİTE: ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluşu
Din Görevlileri
Dinî Yayınlar
Türkçe Tefsir ve Meal Çalışmaları
Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
Hutbelerin Türkçe Okunması

ÖĞRENME ALANI: DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET
7.ÜNİTE: İSLAM VE ESTETİK
Evrendeki Ölçü ve Ahenk
İnsan ve Estetik
Kur’an ve Güzellik
Hz Muhammed ve Güzellik
Yaşamda Güzellik
Sözde Güzellik
Davranışta Güzellik
İş ve Üründe Güzellik
İslam Medeniyetinde Estetik
Mimari
Edebiyat
Musiki
Hat, Tezhip, Ebru ve Minyatür

12. Sınıf Din Konuları

ÖĞRENME ALANI : İNANÇ
1.ÜNİTE: DÜNYA HAYATI VE AHİRET
Hayat Amaçsız Değildir
Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı
Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir
Ahirete Uğurlama
Cenaze Namazı
Kur’an ve Mevlit Okumak
Dua Etmek ve Hayır Yapmak
Kıyamet
Yeni Bir Hayat: Ahiret

ÖĞRENME ALANI : İBADET
2.ÜNİTE: TÖVBE VE BAĞIŞLAMA
İnsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır
Tövbe, Hatadan Dönme ve İyiye Yönelme Erdemidir
Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever
Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir
İyilikler Kötülükleri Giderir

ÖĞRENME ALANI : HZ MUHAMMED (SAV)
3.ÜNİTE: HZ MUHAMMED’İ ANLAMA
Hadis ve Sünnet
Hz Muhammed’in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu
Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
Başlıca Hadis Kaynakları

ÖĞRENME ALANI : VAHİY VE AKIL
4.ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
Tasavvufi Düşüncede Allah-Varlık İlişkisi
Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
Yesevilik
Kâdirilik
Nakşibendilik
Mevlevilik
Alevilik-Bektaşilik
Cem ve Cemevi
Cemin Yapılışı
Semah
Musahiplik
Dua ve Gülbenkler
Muharrem Ayı ve Aşure
Nusayrilik
Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü

ÖĞRENME ALANI : AHLAK VE DEĞERLER
5.ÜNİTE: İSLAM VE BARIŞ
Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır
İslam Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir
Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir
Hz Muhammed Bir Barış Elçisidir
Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur

ÖĞRENME ALANI : DİN VE LAİKLİK
6.ÜNİTE: ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ
Atatürk’ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem
Atatürk’ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem
Atatürk’ün Din Bilginlerine Verdiği Değer

ÖĞRENME ALANI : DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET
7.ÜNİTE: YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ
Yaşayan Dinler
Vahye Dayalı Dinler: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet
Hint Dinleri: Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm
Çin ve Japon Dinleri: Taoizm, Konfüçyanizm, Şintoizm
Geleneksel Dinler
Dinlerin Benzer Özellikleri
İnanç
İbadet
Ahlak
Dinlerde Önemli Gün ve Geceler
Dinlerde Çevre Bilinci
Küreselleşen Dünyada Dinler Arası İlişkiler