4. Sınıf Matematik Ders Müfredatı ve Konuları 2023-2024 MEB

4. Sınıf Matematik Konu Müfredatı

1. ÜNİTE
# Doğal Sayılar
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
# Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

2. ÜNİTE
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

3. ÜNİTE 
# Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
# Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

4. ÜNİTE
# Kesirler
# Kesirlerle İşlemler
# Zaman Ölçme
# Veri Toplama ve Değerlendirme

5. ÜNİTE 
# Geometrik Cisimler ve Şekiller
# Geometride Temel Kavramlar
# Uzamsal İlişkiler
# Uzunluk Ölçme

6. ÜNİTE 
# Çevre Ölçme
# Alan Ölçme
# Tartma
# Sıvı Ölçme

4. Sınıf Matematik Müfredat Meb Uyumlu