9. Sınıf Matematik Ders Müfredatı ve Konuları 2023-2024 MEB

9. Sınıf Matematik Konu Müfredatı

SAYILAR VE CEBİR
1. ÜNİTE MANTIK
# Önermeler ve Bileşik Önermeler

2. ÜNİTE KÜMELER
# Kümelerde Temel Kavramlar
# Kümelerde İşlemler

3. ÜNİTE DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER
# Sayı Kümeleri
# Bölünebilme Kuralları
# Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
# Üslü İfade ve Denklemler
# Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

GEOMETRİ
4. ÜNİTE ÜÇGENLER
# Üçgenlerde Temel Kavramlar
# Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
# Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
# Dik Üçgen ve Trigonometri
# Üçgenin Alanı

VERİ, SAYMA ve OLASILIK
5. ÜNİTE VERİ
# Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüler
# Verilerin Grafikle Gösterilmesi

9. Sınıf Matematik Müfredat Meb Uyumlu