5. Sınıf Matematik Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. ÜNİTE
# Doğal Sayılar
# Doğal Sayılarla İşlemler

2. ÜNİTE
# Kesirler
# Kümelerde İşlemler

3. ÜNİTE 
# Ondalık Gösterim
# Yüzdeler

4. ÜNİTE
# Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
# Üçgen ve Dörtgenler

5. ÜNİTE 
# Veri Toplama ve Değerlendirme
# Uzunluk ve Zaman Ölçme

6. ÜNİTE 
# Alan Ölçme
# Geometrik Cisimler