6. Sınıf Matematik Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. ÜNİTE
# Doğal Sayılarla İşlemler
# Çarpanlar ve Katlar
# Kümeler

2. ÜNİTE
# Tam Sayılar
# Kesirlerle İşlemler

3. ÜNİTE 
# Ondalık Gösterim
# Oran

4. ÜNİTE
# Cebirsel İfadeler
# Veri Toplama ve Değerlendirme
# Veri Analizi

5. ÜNİTE 
# Açılar
# Alan Ölçme

6. ÜNİTE 
# Çember
# Geometrik Cisimler
# Sıvı Ölçme