7. Sınıf Matematik Ders Müfredatı ve Konuları 2023-2024 MEB

7. Sınıf Matematik Konu Müfredatı

1. ÜNİTE
# Tam Sayılarla İşlemler

2. ÜNİTE
# Rasyonel Sayılar
# Rasyonel Sayılarla İşlemler

3. ÜNİTE 
# Cebirsel İfadeler
# Eşitlik ve Denklem

4. ÜNİTE
# Oran ve Orantı
# Yüzdeler

5. ÜNİTE 
# Doğrular ve Açılar
# Çokgenler
# Çember ve Daire

6. ÜNİTE 
# Veri Analizi
# Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

7. Sınıf Matematik Müfredat Meb Uyumlu