Fen Ders Müfredatı ve Konuları 2023-2024 MEB **Yeni**

3. Sınıf Fen Bilimleri Konular

1.Gezegenimizi Tanıyalım (Dünya ve Evren)
Dünya’nın Şekli (Küre)
Dünya’nın Yapısı (Kara, Hava, Su Tabakaları)

2. Beş Duyumuz / Canlılar ve Yaşam (Canlılar ve Yaşam)
Duyu Organları ve Görevleri (Duyu Organları ve Görevleri)

3. Kuvveti Tanıyalım (Fiziksel Olaylar)
Varlıkların Hareket Özellikleri (Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme)
Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma (Kuvvet, itme kuvveti, çekme kuvveti, hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlar.)

4. Maddeyi Tanıyalım / Madde ve Doğası
Maddeyi Niteleyen Özellikler (Sertlik-yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat, pürüzlü ve pürüzsüz olma.)
Maddenin Halleri (Katı, sıvı, gaz)

5. Çevremizdeki Işık ve Sesler (Fiziksel Olaylar)
Işığın Görmedeki Rolü (Işık ve Görme)
Işık Kaynakları (Doğal Işık Kaynakları, Yapay Işık Kaynakları)
Sesin İşitmedeki Rolü (Ses şiddeti ile işitme arasındaki ilişki, işitme kaybı)
Çevremizdeki Sesler (Ses kaynağı, doğal sesler, yapay sesler.)

6. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam
Çevremizdeki Varlıları Tanıyalım (Canlı ve cansız varlıklar, canlı (bitki ve hayvan), cansız (hava, su toprak)
Ben ve Çevrem (Okul ve yaşadığı çevre, çevre temizliği, doğa, orman, park, bahçe, binalar, milli parklar, doğa anıtlar vb.)

7. Elektrikli Araçlar (Fiziksel Olaylar)
Elektrikli Araç-Gereçler (Isınma amaçlı araç-gereçler, aydınlatma amaçlı araç-gereçler, ev araç-gereçleri.)
Elektrik Kaynakları (Şehir elektriği, akü, pil, batarya.)
Elektriğin Güvenli Kullanımı (Elektrik Çarpması)

4. Sınıf Fen Bilimleri Konular

1. Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünya ve Evren)
Yer Kabuğunun Gizemi (Kayaç, fosil)
Dünyamızın Hareketleri (Dünyanın dönme ve dolanma hareketlerinin sonuçları, gün-yıl, gece-gündüz)

2. Besinlerimiz (Canlılar ve Yaşam)
Besinler ve Özellikleri (Besin içerikleri, su, mineral, gıda saklama koşulları, dengeli beslenme, obezite, besin israfı, sigara ve alkol)

3. Kuvvetin Etkileri (Fiziksel Olaylar)
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri (Kuvvetin hızlandırıcı etkisi, kuvvetin yavaşlatıcı etkisi, kuvvetin yön değiştirici etkisi, Kuvvetin şekil değiştirici etkisi.)
Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet (Mıknatıs, mıknatısın kutupları, mıknatısın kullanım alanları)

4. Maddenin Özellikleri (Madde ve Doğası)
Maddeyi Niteleyen Özellikler (Suda yüzme ve batma, suyu emme ve emmeme ve mıknatısla çekilme)
Maddenin Ölçülebilir Özellikleri (Kütle, hacim)
Maddenin Hâlleri (Katı, sıvı, gaz)
Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi (Isınma, soğuma, hâl değişimi, erime, donma)
Saf Madde ve Karışım (Saf madde, karışım, eleme, süzme ve mıknatısla ayırma yöntemleri)
Işık Kirliliği (Işık kirliliği ve olumsuz etkileri, ışık kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler.)
Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri (Ses düzeyini değiştirmeye yarayan teknolojiler, işitme yetimizi geliştirmeye yönelik teknolojiler, ses kayıt teknolojileri)
Ses Kirliliği (Ses kirliliği ve olumsuz etkileri, ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler.)

5. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Fiziksel Olaylar)
Aydınlatma Teknolojileri (Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, aydınlatma araçlarının önemi.)
Uygun Aydınlatma (Uygun aydınlatma ve önemi, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı.)

6. İnsan ve Çevre (Canlılar ve Yaşam)
Bilinçli Tüketici (Kaynak kullanımı, tasarruf, tutumluluk, geri dönüşüm)

7. Basit Elektrik Devreleri (Fiziksel Olaylar)
Basit Elektrik Devreleri (Devre elemanları, basit elektrik devresi kurulumu.)

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları (Uygulamalı Bilim)
Uygulamalı Bilim (Günlük hayattan bir problemi tanımlar.)

5. Sınıf Fen Bilimleri Müfredat ve Konular

1. Güneş, Dünya ve Ay (Dünya ve Evren)
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri (Güneş’in yapısı ve dönme hareketi)
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri (Ay’ın yapısı)
Ay’ın Hareketleri ve Evreleri (Dönme hareketleri ve sonuçları, dolanma hareketleri ve sonuçları, Ay’ın evreleri)
Güneş, Dünya ve Ay (Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketleri)

2. Canlılar Dünyası (Canlılar ve Yaşam)
Canlıları Tanıyalım (Canlıların benzerlik ve farklılıkları, mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar, mikroskop, hijyen, güvenlik tedbirleri)

3. Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme (Fiziksel Olaylar)
Kuvvetin Ölçülmesi (Kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi, kuvvet birimi.)
Sürtünme Kuvveti (Sürtünme kuvvetini kaygan ve pürüzlü yüzeylerdeki uygulamaları, sürtünme kuvvetinin günlük yaşamdaki uygulamaları.)

4. Madde ve Değişim (Madde ve Doğası)
Maddenin Hâl Değişimi (Erime, donma, kaynama, yoğunlaşma, buharlaşma, süblimleşme, kırağılaşma.)
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri (Erime ve donma noktası, kaynama noktası.)
Isı ve Sıcaklık (Isı, sıcaklık, ısı alışverişi)
Isı Maddeleri Etkiler (Genleşme, büzülme)

5. Işığın Yayılması (Fiziksel Olaylar)
Işığın Yayılması
Işığın Yansıması (Düzgün yansıma, dağınık yansıma, gelen ışın, yansıyan ışın, yüzey normali.)
Işığın Maddeyle Karşılaşması (Saydam maddeler, yarı saydam maddeler, saydam olmayan maddeler.)
Tam Gölge (Tam gölge, tam gölgeyi etkileyen değişkenler.)

6. İnsan ve Çevre (Canlılar ve Yaşam)
Biyoçeşitlilik (Biyoçeşitlilik, doğal yaşam, nesli tükenen canlılar)
İnsan ve Çevre İlişkisi (Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme, insan-çevre etkileşimi (insanın çevreye etkisi), yerel ve küresel çevre sorunları)

7. Elektrik Devre Elemanları (Fiziksel Olaylar)
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları (Devre elemanlarının sembolleri, devre şemaları.)
Basit Bir elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen değişkenler (Pil sayısı, lamba sayısı.)

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları (Uygulamalı Bilim)
Uygulamalı Bilim (Günlük hayattan bir problemi tanımlar.)

6. Sınıf Fen Bilimleri Konular

1. Güneş Sistemi ve Tutulmalar (Dünya ve Evren)
Güneş Sistemi (Güneş sistemi, gezegenler, meteor, göktaşı, asteroit)
Güneş ve Ay Tutulmaları (Güneş tutulması, Ay tutulması)

2. Vücudumuzdaki Sistemler (Canlılar ve Yaşam)
Destek ve Hareket Sistemi (Kıkırdak, kemik ve kemik çeşitleri, eklem ve eklem çeşitleri, kaslar ve kas çeşitleri)
Sindirim Sistemi (Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar, fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirim, enzimler, karaciğer, pankreas, karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevleri)
Dolaşım Sistemi (Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar, kalbin yapısı ve görevi, kan damarları, büyük ve küçük kan dolaşımı, kan grupları, kan bağışı, dolaşım sistemi)
Solunum Sistemi (Solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar, akciğerler)
Boşaltım Sistemi (Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar, böbrekler, böbreklerin görevi)

3. Kuvvet ve Hareket (Fiziksel Olaylar)
Bileşke Kuvvet (Kuvvetin özellikleri (yön, doğrultu, büyüklük), bileşke kuvvet (net kuvvet), aynı doğrultulu ve aynı yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, dengelenmiş
ve dengelenmemiş kuvvetler.)
Sabit Süratli Hareket (Yol, zaman, sürat ve birimleri, sabit süratli hareketin, yol-zaman ve sürat-zaman grafikleri.)

4. Madde ve Isı (Madde ve Doğası)
Maddenin Tanecikli Yapısı (Tanecikli yapı, boşluklu yapı, hareketli yapı)
Yoğunluk (Yoğunluk, yoğunluk birimi)
Madde ve Isı (Isı iletkenliği, ısı yalıtkanlığı, ısı yalıtımı, ısı yalıtım malzemeleri)
Yakıtlar (Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, gaz yakıtlar, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları.)

5. Ses ve Özellikleri (Fiziksel Olaylar)
Sesin Yayılması (Sesin katılarda yayılması, sesin sıvılarında yayılması, sesin gazlarda yayılması.)
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması (Farklı cisimlerde üretilen seslerin farklılığı, aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması.)
Sesin Maddeyle Etkileşmesi (Sesin yansıması, sesin soğrulması, ses yalıtımı, akustik uygulamalar.)

6. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı (Canlılar ve Yaşam)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler (Sinir sistemi, sinir sisteminin bölümleri, merkezî ve çevresel sinir sistemi, refleks, iç salgı
bezleri, iç salgı bezlerinin görevleri)
Duyu Organları (Duyu organları, duyu organlarının yapıları, duyu organlarının sağlığı, duyu organları arasındaki ilişki)
Sistemlerin Sağlığı (Cücelik, devlik, şeker, guatr, duyu organı hastalıkları, kemik kırılmaları, romatizma, ishal, ülser, kanser, sarılık, anemi, zatürre, grip, böbrek taşı, böbrek yetmezliği, diyaliz, alkol, sigara, organ bağışı, ilk yardım)

7. Elektriğin İletimi (Fiziksel Olaylar)
İletken ve Yalıtkan Maddeler (İletken maddeler, yalıtkan maddeler, iletken ve yalıtkan maddelerin kullanım alanları.)
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler (Elektriksel direnç, elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler (kesit alanı, uzunluk, iletkenin cinsi))

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları (Uygulamalı Bilim)
Uygulamalı Bilim (Günlük hayattan bir problemi tanımlar.)

7. Sınıf Fen Bilimleri Müfredat ve Konular

1. Güneş Sistemi ve Ötesi (Dünya ve Evren)
Uzay Araştırmaları (Uydu, uzay kirliliği, gökyüzü gözlem araçları)
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri (Yıldız, takımyıldızı, galaksi, karadelik)

2. Hücre ve Bölünmeler (Canlılar ve Yaşam)
Hücre (Hücre, bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar, dokular, hücre-dokuorgan-sistem-organizma ilişkisi, DNA, gen, kromozom, nükleotid)
Mitoz (Hücre bölünmesi, mitozun evreleri, mitozda kromozomların önemi, mitozun canlılar için önemi)
Mayoz (Üreme hücrelerinin mayozla oluşumu, mayozun canlılar için önemi, mayozu mitozdan ayıran özellikler)

3. Kuvvet ve Enerji (Fiziksel Olaylar)
Kütle ve Ağırlık İlişkisi (Kütle, ağırlık, yer çekimi, kütle çekimi)
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi (Fiziksel iş, kinetik enerji, çekim potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi.)
Enerji Dönüşümleri (Enerjinin korunumu, sürtünme ile kinetik enerji kaybı, hava ve su direnci.)
Enerji Mühendisliği

4. Saf Madde ve Karışımlar (Madde ve Doğası)
Maddenin Tanecikli Yapısı (Atom (çekirdek, katman, proton, nötron, elektron), bilimsel bilginin özelliği, molekül)
Saf Maddeler (Element, elementlerin sembolleri, bileşik, bileşik formülleri)
Karışımlar (Homojen karışım, çözelti (çözünen, çözücü),heterojen karışım, çözünme, çözünme hızına etki eden faktörler, heterojen karışımlar)
Karışımların Ayrıştırılması (Buharlaştırma, yoğunluk farkı, damıtma)
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm (Evsel katı atık maddeler, evsel sıvı atık maddeler, geri dönüşüm, yeniden kullanma.)

5. Işığın Madde ile Etkileşimi (Fiziksel Olaylar)
Işığın Soğrulması (Işığın soğrulması, cisimlerin beyaz siyah ve renkli görünmesi , güneş enerjisi.)
Aynalar (Düz ayna, çukur ayna, tümsek ayna.)
Işığın Kırılması ve Mercekler (Işığın kırılması, mercekler (ince kenarlı mercekler, kalın kenarlı mercekler), odak noktası.)

6. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme (Canlılar ve Yaşam)
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme (İnsanda üreme, insanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar, sperm, yumurta, zigot, embriyo ve bebek arasındaki ilişki)
Ergenlik ve Sağlık (Çocukluktan ergenliğe geçiş, ergenlik sağlığı)
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme (Eşeysiz üreme (vejetatif üreme, bölünme, tomurcuklanma ve rejenerasyon), eşeyli üreme, büyüme ve gelişme)

7. Elektrik Devreleri (Fiziksel Olaylar)
Ampullerin Bağlanma Şekilleri (Seri bağlama, paralel bağlama, elektrik akımı, gerilim.)

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları
Uygulamalı Bilim

8. Sınıf Fen Bilimleri Müfredat ve Konular

1. Mevsimler ve İklim (Dünya ve Evren)
Mevsimlerin Oluşumu (Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler)
İklim ve Hava Hareketleri (İklim, iklim bilim- iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri)
Yıkıcı Doğa Olayları (Yıkıcı doğa olayları ve korunma yolları)

2. DNA ve Genetik Kod (Canlılar ve Yaşam)
DNA ve Genetik Kod (DNA’nın yapısı, DNA’nın kendini eşlemesi, nükleotid, gen, kromozom)
Kalıtım (Gen, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akraba evlilikleri)
Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji (Genetik mühendisliği, biyoteknolojik çalışmalar, biyoteknoloji uygulamalarının çevreye etkisi)

3. Basınç (Fiziksel Olaylar)
Basınç (Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler, sıvı basıncını etkileyen değişkenler, basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları.)

4. Madde ve Endüstri (Madde ve Doğası)
Periyodik Sistem (Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırılması)
Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler (Fiziksel değişme, kimyasal değişme)
Kimyasal Tepkimeler (kimyasal tepkimelerin oluşumu, kütlenin korunumu)
Asitler ve Bazlar (Asit, baz, pH, asit yağmurları, asit yağmurlarına karşı çözüm önerileri.)
Maddenin Isı ile Etkileşimi (Isınma ısısının bağlı olduğu faktörler)
Türkiye’de Kimya Endüstrisi (İthal edilen kimyasal ürünler, ihraç edilen kimyasal ürünler, ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi/özel kurumlar, kimya temelli meslekler)

5. Basit Makineler (Fiziksel Olaylar)
Basit Makineler (Sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, basit makinelerin kullanım alanları.)

6. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi (Canlılar ve Yaşam)
Enerji Dönüşümleri (Fotosentez, fotosentez hızını etkileyen faktörler, solunum, oksijensiz solunum, oksijenli solunum)
Besin Zinciri ve Enerji Akışı (Besin zinciri, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, besin piramidi)
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları (Su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü, ozon tabakası, küresel ısınma)
Sürdürülebilir Kalkınma (Sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm)

7. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi (Fiziksel Olaylar)
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme (Elektrik yükleri, elektrik yükleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri, elektriklenme çeşitleri.)
Elektrik Yüklü Cisimler (Pozitif yüklü cisim, negatif yüklü cisim, elektroskop, topraklama.)
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü (lektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümü, elektrik enerjisinin hareket enerjisine ve hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü, güç santralleri, elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı.)

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları (Uygulamalı Bilim)
Uygulamalı Bilim