Matematik Ders Müfredatı ve Konuları 2021-2022 MEB **Yeni**

1. Sınıf Matematik Konuları
1. ÜNİTE
# Uzamsal İlişkiler
# Tartma

2. ÜNİTE
# Doğal Sayılar

Sıvı Ölçme

3. ÜNİTE 
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
# Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

4. ÜNİTE
# Paralarımız
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
# Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

5. ÜNİTE 
# Kesirler
# Zaman Ölçme
# Geometrik Cisimler ve Şekiller
# Geometrik Örüntüler

6. ÜNİTE 
# Veri Toplama ve Değerlendirme
# Uzunluk Ölçme
# Sıvı Ölçme

2. Sınıf Matematik Konuları
1. ÜNİTE
# Doğal Sayılar
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
# Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

2. ÜNİTE
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Sıvı Ölçme

3. ÜNİTE 
# Geometrik Cisimler ve Şekiller
# Uzamsal İlişkiler
# Geometrik Örüntüler

4. ÜNİTE
# Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
# Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

5. ÜNİTE 
# Kesirler
# Zaman Ölçme
# Paralarımız

6. ÜNİTE 
# Veri Toplama ve Değerlendirme
# Uzunluk Ölçme
# Tartma

3. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE
# Doğal Sayılar
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
# Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

2. ÜNİTE
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Veri Toplama ve Değerlendirme

3. ÜNİTE 
# Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
# Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

4. ÜNİTE
# Kesirler
# Zaman Ölçme
# Paralarımız
# Tartma

5. ÜNİTE 
# Geometrik Cisimler ve Şekiller
# Geometrik Örüntüler
# Geometride Temel Kavramlar
# Uzamsal İlişkiler

6. ÜNİTE 
# Uzunluk Ölçme
# Çevre Ölçme
# Tartma
# Sıvı Ölçme

4. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE
# Doğal Sayılar
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
# Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

2. ÜNİTE
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

3. ÜNİTE 
# Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
# Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

4. ÜNİTE
# Kesirler
# Kesirlerle İşlemler
# Zaman Ölçme
# Veri Toplama ve Değerlendirme

5. ÜNİTE 
# Geometrik Cisimler ve Şekiller
# Geometride Temel Kavramlar
# Uzamsal İlişkiler
# Uzunluk Ölçme

6. ÜNİTE 
# Çevre Ölçme
# Alan Ölçme
# Tartma
# Sıvı Ölçme

5. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE
# Doğal Sayılar
# Doğal Sayılarla İşlemler

2. ÜNİTE
# Kesirler
# Kümelerde İşlemler

3. ÜNİTE 
# Ondalık Gösterim
# Yüzdeler

4. ÜNİTE
# Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
# Üçgen ve Dörtgenler

5. ÜNİTE 
# Veri Toplama ve Değerlendirme
# Uzunluk ve Zaman Ölçme

6. ÜNİTE 
# Alan Ölçme
# Geometrik Cisimler

6. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE
# Doğal Sayılarla İşlemler
# Çarpanlar ve Katlar
# Kümeler

2. ÜNİTE
# Tam Sayılar
# Kesirlerle İşlemler

3. ÜNİTE 
# Ondalık Gösterim
# Oran

4. ÜNİTE
# Cebirsel İfadeler
# Veri Toplama ve Değerlendirme
# Veri Analizi

5. ÜNİTE 
# Açılar
# Alan Ölçme

6. ÜNİTE 
# Çember
# Geometrik Cisimler
# Sıvı Ölçme

7. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE
# Tam Sayılarla İşlemler

2. ÜNİTE
# Rasyonel Sayılar
# Rasyonel Sayılarla İşlemler

3. ÜNİTE 
# Cebirsel İfadeler
# Eşitlik ve Denklem

4. ÜNİTE
# Oran ve Orantı
# Yüzdeler

5. ÜNİTE 
# Doğrular ve Açılar
# Çokgenler
# Çember ve Daire

6. ÜNİTE 
# Veri Analizi
# isimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

8. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE
# Çarpanlar ve Katlar
# Üslü İfadeler

2. ÜNİTE
# Kareköklü İfadeler
# Veri Analizi

3. ÜNİTE 
# Basit Olayların Olma Olasılığı
# Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

4. ÜNİTE
# Doğrusal Denklemler
# Eşitsizlikler

5. ÜNİTE 
# Üçgenler
# Eşlik ve Benzerlik

6. ÜNİTE 
# Dönüşüm Geometrisi
# Geometrik Cisimler

9. Sınıf Matematik Konuları

SAYILAR VE CEBİR
1. ÜNİTE MANTIK
# Önermeler ve Bileşik Önermeler

2. ÜNİTE KÜMELER
# Kümelerde Temel Kavramlar
# Kümelerde İşlemler

3. ÜNİTE DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER
# Sayı Kümeleri
# Bölünebilme Kuralları
# Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
# Üslü İfade ve Denklemler
# Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

GEOMETRİ
4. ÜNİTE ÜÇGENLER
# Üçgenlerde Temel Kavramlar
# Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
# Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
# Dik Üçgen ve Trigonometri
# Üçgenin Alanı

VERİ, SAYMA ve OLASILIK
5. ÜNİTE VERİ
# Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüler
# Verilerin Grafikle Gösterilmesi

10. Sınıf Matematik Konuları

VERİ, SAYMA VE OLASILIK
1. ÜNİTE SAYMA VE OLASILIK
# Sıralama ve Seçme
# Basit Olayların Olasılıkları

SAYILAR VE CEBİR

2. ÜNİTE FONKSİYONLAR
# Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
# İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun
Tersi

3. ÜNİTE POLİNOMLAR
# Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
# Polinomların Çarpanlara Ayrılması

4. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
# İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

GEOMETRİ
5. ÜNİTE DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER
# Çokgenler
# Dörtgenler ve Özellikleri
# Özel Dörtgenler

6. ÜNİTE UZAY GEOMETRİ
# Katı Cisimler

11. Sınıf Matematik Konuları

GEOMETRİ
1. ÜNİTE TRİGONOMETRİ
# Yönlü Açılar
# Trigonometrik Fonksiyonlar

2. ÜNİTE ANALİTİK GEOMETRİ
# Doğrunun Analitik İncelenmesi

3. ÜNİTE FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR
# Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
# İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
# Fonksiyonların Dönüşümleri

4. ÜNİTE DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
# İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler
# İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

GEOMETRİ
5. ÜNİTE ÇEMBER VE DAİRE
# Çemberin Temel Elemanları
# Çemberde Açılar
# Çemberde Teğet
# Dairenin Çevresi ve Alanı

6. ÜNİTE UZAY GEOMETRİ
# Katı Cisimler

VERİ, SAYMA VE OLASILIK
7. ÜNİTE OLASILIK
# Koşullu Olasılık
# Deneysel ve Teorik Olasılık

12. Sınıf Matematik Konuları

SAYILAR VE CEBİR
1. ÜNİTE ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
# Üstel Fonksiyon
# Logaritma Fonksiyonu
# Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

2. ÜNİTE DİZİLER
# Gerçek Sayı Dizileri

GEOMETRİ
3. ÜNİTE TRİGONOMETRİ
# Toplam-Fark ve Yarım Açı Formülleri
# Trigonometrik Denklemler

4. ÜNİTE DÖNÜŞÜMLER
# Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

SAYILAR VE CEBİR
5. ÜNİTE TÜREV
# Limit ve Süreklilik
# Anlık Değişim Oranı ve Türev
# Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE İNTEGRAL
# Belirsiz İntegral
# Belirli İntegralin Uygulamaları

GEOMETRİ
7. ÜNİTE ANALİTİK GEOMETRİ
# Çemberin Analitik İncelenmesi