Müfredat

Matematik Müfredat ve Konular 2018-2019

1. Sınıf Matematik Konuları
1. ÜNİTE
# Uzamsal İlişkiler
# Tartma

2. ÜNİTE
# Doğal Sayılar

Sıvı Ölçme

3. ÜNİTE 
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
# Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

4. ÜNİTE
# Paralarımız
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
# Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

5. ÜNİTE 
# Kesirler
# Zaman Ölçme
# Geometrik Cisimler ve Şekiller
# Geometrik Örüntüler

6. ÜNİTE 
# Veri Toplama ve Değerlendirme
# Uzunluk Ölçme
# Sıvı Ölçme

2. Sınıf Matematik Konuları
1. ÜNİTE
# Doğal Sayılar
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
# Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

2. ÜNİTE
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Sıvı Ölçme

3. ÜNİTE 
# Geometrik Cisimler ve Şekiller
# Uzamsal İlişkiler
# Geometrik Örüntüler

4. ÜNİTE
# Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
# Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

5. ÜNİTE 
# Kesirler
# Zaman Ölçme
# Paralarımız

6. ÜNİTE 
# Veri Toplama ve Değerlendirme
# Uzunluk Ölçme
# Tartma

3. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE
# Doğal Sayılar
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
# Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

2. ÜNİTE
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Veri Toplama ve Değerlendirme

3. ÜNİTE 
# Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
# Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

4. ÜNİTE
# Kesirler
# Zaman Ölçme
# Paralarımız
# Tartma

5. ÜNİTE 
# Geometrik Cisimler ve Şekiller
# Geometrik Örüntüler
# Geometride Temel Kavramlar
# Uzamsal İlişkiler

6. ÜNİTE 
# Uzunluk Ölçme
# Çevre Ölçme
# Tartma
# Sıvı Ölçme

4. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE
# Doğal Sayılar
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
# Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

2. ÜNİTE
# Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

3. ÜNİTE 
# Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
# Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

4. ÜNİTE
# Kesirler
# Kesirlerle İşlemler
# Zaman Ölçme
# Veri Toplama ve Değerlendirme

5. ÜNİTE 
# Geometrik Cisimler ve Şekiller
# Geometride Temel Kavramlar
# Uzamsal İlişkiler
# Uzunluk Ölçme

6. ÜNİTE 
# Çevre Ölçme
# Alan Ölçme
# Tartma
# Sıvı Ölçme

5. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE
# Doğal Sayılar
# Doğal Sayılarla İşlemler

2. ÜNİTE
# Kesirler
# Kümelerde İşlemler

3. ÜNİTE 
# Ondalık Gösterim
# Yüzdeler

4. ÜNİTE
# Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
# Üçgen ve Dörtgenler

5. ÜNİTE 
# Veri Toplama ve Değerlendirme
# Uzunluk ve Zaman Ölçme

6. ÜNİTE 
# Alan Ölçme
# Geometrik Cisimler

6. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE
# Doğal Sayılarla İşlemler
# Çarpanlar ve Katlar
# Kümeler

2. ÜNİTE
# Tam Sayılar
# Kesirlerle İşlemler

3. ÜNİTE 
# Ondalık Gösterim
# Oran

4. ÜNİTE
# Cebirsel İfadeler
# Veri Toplama ve Değerlendirme
# Veri Analizi

5. ÜNİTE 
# Açılar
# Alan Ölçme

6. ÜNİTE 
# Çember
# Geometrik Cisimler
# Sıvı Ölçme

7. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE
# Tam Sayılarla İşlemler

2. ÜNİTE
# Rasyonel Sayılar
# Rasyonel Sayılarla İşlemler

3. ÜNİTE 
# Cebirsel İfadeler
# Eşitlik ve Denklem

4. ÜNİTE
# Oran ve Orantı
# Yüzdeler

5. ÜNİTE 
# Doğrular ve Açılar
# Çokgenler
# Çember ve Daire

6. ÜNİTE 
# Veri Analizi
# isimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

8. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE
# Çarpanlar ve Katlar
# Üslü İfadeler

2. ÜNİTE
# Kareköklü İfadeler
# Veri Analizi

3. ÜNİTE 
# Basit Olayların Olma Olasılığı
# Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

4. ÜNİTE
# Doğrusal Denklemler
# Eşitsizlikler

5. ÜNİTE 
# Üçgenler
# Eşlik ve Benzerlik

6. ÜNİTE 
# Dönüşüm Geometrisi
# Geometrik Cisimler

9. Sınıf Matematik Konuları

SAYILAR VE CEBİR
1. ÜNİTE MANTIK
# Önermeler ve Bileşik Önermeler

2. ÜNİTE KÜMELER
# Kümelerde Temel Kavramlar
# Kümelerde İşlemler

3. ÜNİTE DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER
# Sayı Kümeleri
# Bölünebilme Kuralları
# Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
# Üslü İfade ve Denklemler
# Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

GEOMETRİ
4. ÜNİTE ÜÇGENLER
# Üçgenlerde Temel Kavramlar
# Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
# Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
# Dik Üçgen ve Trigonometri
# Üçgenin Alanı

VERİ, SAYMA ve OLASILIK
5. ÜNİTE VERİ
# Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüler
# Verilerin Grafikle Gösterilmesi

10. Sınıf Matematik Konuları

VERİ, SAYMA VE OLASILIK
1. ÜNİTE SAYMA VE OLASILIK
# Sıralama ve Seçme
# Basit Olayların Olasılıkları

SAYILAR VE CEBİR

2. ÜNİTE FONKSİYONLAR
# Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
# İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun
Tersi

3. ÜNİTE POLİNOMLAR
# Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
# Polinomların Çarpanlara Ayrılması

4. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
# İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

GEOMETRİ
5. ÜNİTE DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER
# Çokgenler
# Dörtgenler ve Özellikleri
# Özel Dörtgenler

6. ÜNİTE UZAY GEOMETRİ
# Katı Cisimler

11. Sınıf Matematik Konuları

GEOMETRİ
1. ÜNİTE TRİGONOMETRİ
# Yönlü Açılar
# Trigonometrik Fonksiyonlar

2. ÜNİTE ANALİTİK GEOMETRİ
# Doğrunun Analitik İncelenmesi

3. ÜNİTE FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR
# Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
# İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
# Fonksiyonların Dönüşümleri

4. ÜNİTE DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
# İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler
# İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

GEOMETRİ
5. ÜNİTE ÇEMBER VE DAİRE
# Çemberin Temel Elemanları
# Çemberde Açılar
# Çemberde Teğet
# Dairenin Çevresi ve Alanı

6. ÜNİTE UZAY GEOMETRİ
# Katı Cisimler

VERİ, SAYMA VE OLASILIK
7. ÜNİTE OLASILIK
# Koşullu Olasılık
# Deneysel ve Teorik Olasılık

12. Sınıf Matematik Konuları

SAYILAR VE CEBİR
1. ÜNİTE ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
# Üstel Fonksiyon
# Logaritma Fonksiyonu
# Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

2. ÜNİTE DİZİLER
# Gerçek Sayı Dizileri

GEOMETRİ
3. ÜNİTE TRİGONOMETRİ
# Toplam-Fark ve Yarım Açı Formülleri
# Trigonometrik Denklemler

4. ÜNİTE DÖNÜŞÜMLER
# Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

SAYILAR VE CEBİR
5. ÜNİTE TÜREV
# Limit ve Süreklilik
# Anlık Değişim Oranı ve Türev
# Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE İNTEGRAL
# Belirsiz İntegral
# Belirli İntegralin Uygulamaları

GEOMETRİ
7. ÜNİTE ANALİTİK GEOMETRİ
# Çemberin Analitik İncelenmesi

 

 

 

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 19 Temmuz 2018 at 11:19

Kategoriler: Müfredat   Etiketler:

Lise Kimya Konular ve Müfredat (Yeni)

9. Sınıf Kimya Konuları
1. Ünite KİMYA BİLİMİ
9.1.1. Simyadan Kimyaya
9.1.2. Kimyanın Uğraş Alanları
9.1.3. Kimyanın Sembolik Dili
9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2. Ünite ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
9.2.1. Atom Modelleri
9.2.2. Atomun Yapısı
9.2.3. Periyodik Sistem

3. Ünite KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
9.3.1. Kimyasal Tür
9.3.2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
9.3.3. Güçlü Etkileşimler
9.3.4. Zayıf Etkileşimler
9.3.5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

4. Ünite MADDENİN HÂLLERİ
9.4.1. Maddenin Fiziksel Hâlleri
9.4.2. Katılar
9.4.3. Sıvılar
9.4.4. Gazlar

5. Ünite DOĞA VE KİMYA
9.5.1. Su ve Hayat
9.5.2. Çevre Kimyası

10. Sınıf Kimya Konuları
1. Ünite KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ
10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları
10.1.2.Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

2. Ünite KARIŞIMLAR
10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar
10.2.2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

3. Ünite ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
10.3.1. Asitler ve Bazlar
10.3.2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
10.3.3.Hayatımızda Asitler ve Bazlar
10.3.4.Tuzlar
4. Ünite KİMYA HER YERDE
10.4.1. Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
10.4.2. Gıdalar

11. Sınıf Kimya Konuları
1. Ünite MODERN ATOM TEORİSİ
11.1.1. Atomun Kuantum Modeli
11.1.2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
11.1.3. Periyodik Özellikler
11.1.4. Elementleri Tanıyalım
11.1.5. Yükseltgenme Basamakları

2. Ünite MOL KAVRAMI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR
11.2.1. Mol Kavramı
11.2.2. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

3. Ünite GAZLAR
11.3.1.Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
11.3.2. İdeal Gaz Yasası
11.3.3. Gazlarda Kinetik Teori
11.3.4. Gerçek Gazlar
11.3.5. Gaz Karışımları
11.4.1. Çözücü çözünen etkileşimleri
11.4.2. Derişim Birimleri
11.4.3. Koligatif Özellikler
11.4.4. Çözünürlük
11.4.5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

5. Ünite KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
11.5.1. Tepkimelerde Isı Değişimi
11.5.2. Oluşum Entalpisi
11.5.3. Bağ Enerjileri
11.5.4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

6. Ünite KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
11.6.1. Çarpışma Teorisi
11.6.2. Tepkime Hızları
11.6.3. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

7. Ünite KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
11.7.1. Kimyasal Denge
11.7.2. Dengeyi Etkileyen Faktörler
11.7.3. Sulu Çözelti Dengeleri

12. Sınıf Kimya Konuları
1. Ünite KİMYA VE ELEKTRİK
12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
12.1.2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
12.1.3. Elektrot Potansiyelleri
12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
12.1.5. Elektroliz
12.1.6. Korozyon

2. Ünite KARBON KİMYASINA GİRİŞ
12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler
12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü
12.2.3. Doğada Karbon
12.2.4. Lewis Formülleri
12.2.5. Hibritleşme Molekül Geometrileri

3. Ünite ORGANİK BİLEŞİKLER
12.3.1. Hidrokarbonlar
12.3.2. Fonksiyonel Gruplar
12.3.3. Alkoller
12.3.4. Eterler
12.3.5. Karbonil bileşikleri
12.3.6. Karboksilik Asitler
12.3.7. Esterler

4. Ünite ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER
12.4.1. Fosil Yakıtlar
12.4.2. Alternatif Enerji Kaynakları
12.4.3.Sürdürülebilirlik
12.4.4. Nanoteknoloji

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 19 Ocak 2017 at 23:31

Kategoriler: Müfredat   Etiketler:

12. Sınıf Kimya Müfredatı ve Konular 2018-2019

1. Ünite KİMYA VE ELEKTRİK
12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
12.1.1.1.Redoks tepkimelerini tanır.
12.1.1.2.Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
12.1.2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
12.1.2.1. Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar.
12.1.3. Elektrot Potansiyelleri
12.1.3.1. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.
12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
12.1.4.1. Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.
12.1.4.2. Lityum iyon pillerinin önemini kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
12.1.5. Elektroliz
12.1.5.1. Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.
12.1.5.2. Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar.
12.1.6. Korozyon
12.1.6.1.Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar.

2. Ünite KARBON KİMYASINA GİRİŞ
12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler
12.2.1.1. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.
12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü
12.2.2.1.Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar.
12.2.3. Doğada Karbon
12.2.3.1.Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir.
12.2.4. Lewis Formülleri
12.2.4.1. Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar.
12.2.5. Hibritleşme Molekül Geometrileri
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar.
12.2.5.2.Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerininhibritleşmesi esasına göre tahmin eder.

3. Ünite ORGANİK BİLEŞİKLER
12.3.1. Hidrokarbonlar
12.3.1.1. Hidrokarbon türlerini ayırt eder.
12.3.1.2. Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.1.3. Basitalkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.1.4. Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.1.5. Basitaromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını tanır.
12.3.2. Fonksiyonel Gruplar
12.3.2.1.Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırır.
12.3.3. Alkoller
12.3.3.1. Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.4. Eterler
12.3.4.1. Eterleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.5. Karbonil bileşikleri
12.3.5.1. Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.6. Karboksilik Asitler
12.3.6.1.Karboksilik asitleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.7. Esterler
12.3.7.1.Esterlerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.

4. Ünite ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER
12.4.1. Fosil Yakıtlar
12.4.1.1. Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için çözüm önerilerinde bulunur.
12.4.2. Alternatif Enerji Kaynakları
12.4.2.1.Alternatif enerji kaynaklarını tanır.
12.4.2.2. Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye katkıları açısından değerlendirir.
12.4.3.Sürdürülebilirlik
12.4.3.1.Sürdürülebilir yaşam ve kalkınmanın toplum ve çevre için önemini kimya bilimi ileilişkilendirerek açıklar.
12.4.4. Nanoteknoloji
12.4.4.1.Nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye katkılarıaçısından değerlendirir.

1 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 19 Ocak 2017 at 23:06

Kategoriler: Müfredat   Etiketler:

Sonraki sayfa »